Bescherming persoonsgegevens

Wij, als Zelf-ver-standig, proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen. Om dit te kunnen doen hebben we bepaalde gegevens nodig. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij deze persoonlijke gegevens vragen? Op deze pagina staat alles hoe wij omgaan met deze persoonlijk gegevens. Heb je nog vragen? Dan kun je hier contact met ons opnemen.

Privacy en Veiligheid

Kwaliteit is een belangrijke kernwaarde van Zelf-ver-standig. Dit geldt ook voor de privacy van onze klanten. Alle gegevens die bij ons bekend zijn worden veilig achter slot en grendel bewaard (letterlijk & figuurlijk). Tevens maken we gebruik van het ONS (Nedap) zorgsysteem, dat is uitgerust met de modernste technieken en strenge privacy voorwaarden. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft komt er niet bij!

Gegevens aan derden

De zorgvragen zijn vaak erg uiteenlopend. Om iedereen zo goed mogelijk te helpen maakt Zelf-ver-standig gebruik van specialistische kennis. Dit zijn vaak professionals met een eigen praktijk. Voor de juiste zorg kan er gekozen worden voor een doorverwijzing. Daarnaast worden sommige trajecten gefinancierd door een Achterhoekse Gemeente. Ook nemen wij wel eens contact op met de school of leraar van een cliënt. Wij zullen gegevens echter alleen delen met andere zorgverleners, gemeentes en scholen als u ons vooraf toestemming voor heeft gegeven. Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij of zij het heeft gekregen. Daarvoor zijn overeenkomsten afgesloten waarin de afspraken over geheimhouding zijn vastgelegd. Verder zal Zelf-ver-standig nooit gegevens delen aan derden voor commerciële doeleinden.

Zorgmail

De medische correspondentie vindt momenteel nog vaak plaats per e-mail of per telefoon. De veiligheid bij deze methodes is niet voldoende gewaarborgd. Met ZorgMail kunnen we veilig patiëntgevoelige informatie elektronisch uitwisselen. Of het nu gaat om het verzenden van een behandelverslag, het ontvangen van een (verwijs)brief of het uitwisselen van bestanden. Versleuteld mailen zorgt ervoor dat jouw e-mail niet door anderen gelezen kan worden. Met speciale sleutels worden de mailtjes onleesbaar gemaakt voor derden. Als je een mailtje stuurt, weet je nooit zeker of er iemand meeleest. Je weet ook nooit zeker of je mailtje niet onderweg wordt aangepast. Je weet niet zeker of een mailtje dat je ontvangt, ook echt van de afzender komt die boven het mailtje staat.

De drie problemen die hierboven genoemd lossen we op door met Zorgmail te werken. De inhoud wordt daardoor onleesbaar voor iedereen, behalve voor jou en de verzender. Ook zorgt de software ervoor dat je kunt verifiëren dat de afzender klopt en dat de inhoud onderweg niet door anderen is aangepast.

Wat willen we van je weten?

Voor een Zelf-ver-standige oplossing doen wij vaak gericht onderzoek. In dit traject verzamelen wij de volgende gegevens:

Algemene Persoonsgegevens.

NAWT (Naam, Adres, Woonplaats/postcode, Telefoonnummer), Geboorte datum, BSN, Verzekeringsgegevens, Relevante Medische gegevens, gezinssituatie en eventuele Schoolgegevens. Onder de 18 jaar vragen wij ook de informatie over de ouders.

Zorgvraag

Vragenlijsten m.b.t de zorgvraag en huidige situatie.

Gericht onderzoek naar de problemen

Wij maken gebruik van verschillende wetenschappelijke onderzoekmethodes naar capaciteiten, gedrag, concentratie en motivatie.

E-mailadres & Siteverkeer

Bij Zelf-ver-standig zijn wij altijd opzoek naar nieuwe behandel- en onderzoeksmethodes. Misschien zit er wel iets tussen wat bij uw of jouw situatie past. Om u hierover te informeren versturen we zo af en toe een e-mail! Daarnaast zijn we best trots op onze site, dit is de eerste indruk die klanten van onze praktijk krijgen. Deze site proberen we ook elke keer te verbeteren, hiervoor gebruiken we de data van Google Analytics.

Wat doen we verder met je gegevens?

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens om:

Een Zelf-ver-standige oplossing

De persoonsgegevens verzamelen wij met het doel om u te helpen met de zorgvraag. (Naar meer zelf-ver-standigheid). Dit kan door een van de specialisten van Zelf-ver-standig of een doorverwijzing naar een andere hulpverlener.

Financiering

Sommige behandeltrajecten worden betaald door een Achterhoekse gemeente of zorgverzekering. Hiervoor zijn bepaalde persoonsgegevens nodig om deze trajecten te starten. Via de beveiligde website VECOZO worden gegevens versleuteld gecommuniceerd met de betreffende gemeentes. Alle persoonsgegevens / onderzoeken zijn altijd eigendom van de persoon (en/of ouders/verzorgers). Je bent altijd vrij om de gegevens in te kijken. De bewaartermijn van dossiers is 15 jaar of zoveel langer als nodig is voor de zorg van een goed pedagoog (NVO: Artikel 34 - Beroepscode 2017).

Alle persoonsgegevens / onderzoeken zijn altijd eigendom van de persoon (Of ouders). Je bent altijd vrij om de gegevens in te kijken. De bewaartermijn van dossiers is 15 jaar of zoveel langer als nodig is voor de zorg van een goed pedagoog (NVO: Artikel 34 - Beroepscode 2017).